GIẢI ĐẤU

Giải đấu

Cuộc thi Samurai lần 1

Posted by:

Giới thiệu giải đấu Samurai

Giải đấu Samurai là giải đấu năm. Thời gian diễn ra giải đấu kéo dài khoảng 12 tháng. Đây là giải đấu giúp bạn rèn luyện kỷ luật và xây dựng hệ thống giao dịch chuẩn cho riêng mình.

Mục đích

Nhằm tạo điều kiện để cộng đồng trader Việt Nam quen dần với chuẩn giao dịch của thế giới và hướng đến con đường chuyên nghiệp lâu dài. Chúng tôi thực hiện cuộc thi vô địch Forex ...

Continue Reading →
0

Cuộc thi Sumo lần 1

Posted by:

Giới thiệu giải đấu Sumo

Giải đấu Sumo là giải đấu Quý. Thời gian diễn ra giải đấu kéo dài khoảng 3 tháng. Đây là giải đấu rèn luyện dần kỹ năng giao dịch của bạn hiệu quả.

Mục đích

Nhằm tạo điều kiện để cộng đồng trader Việt Nam quen dần với chuẩn giao dịch của thế giới và hướng đến con đường chuyên nghiệp lâu dài. Chúng tôi thực hiện cuộc thi vô địch Forex cho mọi trader trên lãnh thổ ...

Continue Reading →
0