GIẢI THƯỞNG NĂM

Giải thưởng năm

Cuộc thi Samurai lần 1

Posted by:

Giới thiệu giải đấu Samurai

Giải đấu Samurai là giải đấu năm. Thời gian diễn ra giải đấu kéo dài khoảng 12 tháng. Đây là giải đấu giúp bạn rèn luyện kỷ luật và xây dựng hệ thống giao dịch chuẩn cho riêng mình.

Mục đích

Nhằm tạo điều kiện để cộng đồng trader Việt Nam quen dần với chuẩn giao dịch của thế giới và hướng đến con đường chuyên nghiệp lâu dài. Chúng tôi thực hiện cuộc thi vô địch Forex ...

Continue Reading →
0

Giải thưởng năm 2020

Posted by:

Mục đích

Nhằm tạo điều kiện để cộng đồng trader Việt Nam quen dần với chuẩn giao dịch của thế giới và hướng đến con đường chuyên nghiệp lâu dài. Chúng tôi thực hiện cuộc thi vô địch Forex cho mọi trader trên lãnh thổ Việt Nam.

Không như những cuộc thi khác chỉ dựa vào số lot giao dịch, thời gian giao dịch ngắn. Nhiều trader chủ yếu hướng vào việc đánh chuyển giá để giành giải. Hoặc có trader sẽ ...

Continue Reading →
0