***

THỎA THUẬN CHÍNH THỨC TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Cá nhân thí sinh có mong muốn tham dự  Vô Địch Forex Việt Nam 2020, được tài trợ bởi www.vodichforexvietnam.com (được gọi là “nhà tài trợ”) và đã hoàn thành đơn đăng ký tài khoản để mở tài khoản giao dịch với sàn Axi Trader hoặc những nhà môi giới ngoại hối khác theo sự chỉ định của nhà tài trợ. Người tham gia giải đấu Vô Địch Forex Việt Nam 2020 được gọi chung ở đây là “thí sinh” tuân theo các điều kiện sau :

 1. TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Thí sinh đăng ký đồng ý nộp tối thiểu 500 Đô La Mỹ vào tài khoản giao dịch đã đăng ký. Giao dịch có thể không được bắt đầu cho đến khi tài khoản được nạp vào tối thiểu 500 Đô La. Tiền bổ sung có thể được nộp bất cứ lúc nào, bao gồm để đáp ứng ký quỹ như được quy định trong mục 6, và sẽ được thêm vào khoản tiền nộp ban đầu để tính tổng số tiền ký quỹ. Tiền có thể được rút từ tài khoản bất cứ lúc nào và sẽ được ghi có vào số dư sổ cái tài khoản cho mục đích tính toán hiệu suất; tuy nhiên, số tiền đã rút ra và nộp lại vào tài khoản sẽ được tính vào khoản tổng tiền ký quỹ. Theo đó, thí sinh đăng ký nên xem xét ký gửi hơn 500 Đô La Mỹ phù hợp với thị trường hoặc phong cách giao dịch. Để chứng minh hồ sơ theo dõi cho các chiến lược riêng lẻ, thí sinh đăng ký có thể mở nhiều tài khoản khi bắt đầu tham gia Vô Địch Forex Việt Nam 2020 hoặc bất cứ lúc nào trong thời gian tham dự cuộc thi đang diễn ra. Mỗi tài khoản phải được nạp tiền riêng biệt.

Các hoạt động nộp và rút tiền ký quỹ giao dịch là trách nhiệm giữa thí sinh và nhà mội giới Axi Trader với nhau. Nhà tài trợ giải thưởng không có bất cứ liên quan nào về tiền ký quỹ giao dịch của thí sinh, cũng như các trách nhiệm liên quan.

Thí sinh không được đăng ký quá 3 tài khoản giao dịch.

 1. THỜI GIAN THAM DỰ GIẢI

Thí sinh đăng ký đồng ý bắt đầu giao dịch vào (hoặc sau) ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thời gian giao dịch Vô Địch Forex Việt Nam 2020 sẽ kết thúc kể từ ngày kết thúc kinh doanh vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các vị thế giao dịch mở cần phải được thanh lý cho mục đích xác định người chiến thắng.

 1. GIẢI THƯỞNG CHUNG CUỘC

Tốp 3 thí sinh hoàn thành chung cuộc có lợi nhuận cao nhất sẽ nhận được giải thưởng của Vô Địch Forex Việt Nam 2020. Giải thưởng sẽ được cung cấp bởi các bên thứ ba, có thể được cung cấp sẵn hoặc thay thế mà không cần thông báo trước. 3 thí sinh có lợi nhuận cao nhất chung cuộc sẽ nhận được các cúp pha lê đính kèm các danh hiệu cá nhân và thứ hạng tại cuộc thi. Khi xem xét việc tham gia Vô Địch Forex Việt Nam 2020, thí sinh đăng ký ủy quyền cho nhà tài trợ có quyền quyết định riêng, được in, xuất bản, sử dụng tên hình ảnh, lược sử tài khoản và mô tả về sự tham gia cuộc thi trong Vô Địch Forex Việt Nam 2020 này hoặc trong tương lai với các chương trình khuyến mãi khác mà nhà tài trợ cho là phù hợp.

 1. ĐẠI DIỆN THÍ SINH VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHO THÍ SINH

Thí sinh đăng ký xác nhận rằng mình đủ 18 tuổi, cung cấp CMND (thẻ căn cước công dân) để xác thực danh tính cũng như quyền lợi khi nhận giải thưởng (nếu có).

Mỗi thi sinh phải tự chứng minh mình là chủ tài khoản dự thi hợp pháp để nhận giải (nếu có) sau khi cuộc thi kết thúc.

Tài khoản giao dịch phải có tên trùng với tên của người đăng ký dự thi ban đầu. Nếu tài khoản do nhiều người đứng tên thì phải đăng ký trước khi tham gia cuộc thi.

Thí sinh gởi số tài khoản tham dự cho nhà tài trợ trước khi cuộc thi diễn ra.

 1. QUY ĐỊNH CUỘC THI

Tất cả các giao dịch của thí sinh phải thực hiện đúng trong tài khoản đã đăng ký ban đầu và cùng nhóm tài khoản đã được chỉ định.

Thí sinh đăng ký đồng ý với các quy tắc và quy định về Vô Địch Forex Việt Nam 2020 sau đây, có thể giới hạn những quy định được nêu trong thỏa thuận môi giới ngoại hối. Mục đích của các quy tắc này nhằm đảm bảo sự công bằng cho mọi thí sinh và cơ hội thành công của họ là như nhau. Nhà tài trợ có quyền sửa đổi, từ bỏ hoặc diễn giải bất kỳ quy tắc nào, nếu điều đó vì lợi ích tối ưu cho Vô Địch Forex Việt Nam 2020.

 1. Số lượng sản phẩm giao dịch trong Vô Địch Forex Việt Nam 2020 có thể bị giới hạn.
 2. Lực đòn bẩy của tất cả các tài khoản tham gia giải đấu là 1:50.
 3. Không cho thực hiện trạng thái đối xung (Hedge) – tức là những cặp lệnh giao dịch cùng một sản phẩm, cùng một khối lượng, nhưng ngược chiều nhau. Ví dụ như nhà đầu tư có tồn tại 2 trang thái giao dịch cùng 1 sản phẩm – có 1 trạng thái MUA là 1 lot EUR/USD và 1 trạng thái BÁN 1 lot EUR/USD. Trong ví dụ này gọi là Hedge.
 4. Tính năng lệnh FIFO (mở trước, đóng trước) – đối với những lệnh giao dịch cùng 1 sản phẩm, lệnh nào mở trước thì phải đóng trước.
 5. Giao dịch phải được thực hiện trong (các) tài khoản Vô Địch Forex Việt Nam 2020 của thí sinh đã đăng ký. Các tài khoản dự thi có hoạt động giao dịch liên tục ít nhất 40 tuần trong thời gian thi hoặc có ít nhất 1 giao dịch/tuần.
 6. Thí sinh tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến tài khoản giao dịch của mình.
 7. Nhà tài trợ không có bất cứ liên quan nào đến các hoạt động yết giá, tính ổn định của nền tảng giao dịch, tiền ký quỹ của thí sinh.
 8. Thí sinh có thể tùy chọn rút lui khỏi Vô Địch Forex Việt Nam 2020 bất kỳ lúc nào hoặc tiếp tục giao dịch theo các điều khoản thỏa thuận môi giới ngoại hối đã thực hiện hoặc ngừng giao dịch.
 9. Thí sinh đồng ý đặt tất cả các lệnh giao dịch thông qua nền tảng trực tuyến được ủy quyền bởi nhà môi giới hoặc bàn đặt lệnh thông qua điện thoại. Các tài khoản sẽ phải chịu sự thực thi đối với chênh lệch giá chào mua được cung cấp bởi nhà môi giới ủy quyền. Thí sinh đồng ý chỉ gọi khi đặt lệnh hoặc thay đổi chỉnh sửa giao dịch.
 10. Nhà môi giới ủy quyền không bắt buộc phải cung cấp cho thí sinh bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc thông tin thị trường nào ngoại trừ giá cả giao dịch và các yêu cầu ký quỹ cho các vị thế hiện có hoặc dự tính. Nhà môi giới ủy quyền, theo quyền quyết định riêng, có thể chấm dứt sự tham gia của bất kỳ thí sinh nào vì thiếu sự kịp thời, nhất quán và chuyên nghiệp khi nhập lệnh giao dịch.
 11. Mỗi tài khoản có thể bị thu phí khi bạn thực hiện nộp tiền để giao dịch. Mức phí này do sàn quy định chung.
 12. Trong trường hợp có lỗi trong việc đặt lệnh hoặc thực hiện theo thứ tự giao dịch, quyền quyết định của nhà tài trợ sẽ là quyết định cuối cùng liên quan đến vị trí bảng xếp hạng của Vô Địch Forex Việt Nam 2020.
 13. Mỗi thí sinh đăng ký đồng ý rằng nhà tài trợ có quyền loại bỏ hoặc cấm bất kỳ thí sinh nào tiếp tục tham gia Vô Địch Forex Việt Nam 2020, và bị tước đi danh hiệu Vô Địch Forex Việt Nam 2020 vì đã vi phạm bất kỳ quy tắc, luật, hoặc quy định nào liên quan đến giao dịch ngoại hối hoặc thí sinh đã cố gắng thực hiện hoặc kiếm lợi nhuận từ bất kỳ giao dịch bất thường khác. Nhà tài trợ có quyền xóa hoặc cấm bất kỳ thí sinh vi phạm nào.
 14. Thí sinh đồng ý ủy quyền cho nhà tài trợ để nhà nhà môi giới cung cấp cho nhà tài trợ khả năng truy cập, xem các hoạt động tài khoản giao dịch của thí sinh nhằm mục đích theo dõi kết quả kinh doanh và xếp hạng.
 15. Việc đăng ký tham gia giải có thể bị luật pháp hạn chế hoặc cấm. Thí sinh thắng cuộc sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến giải thưởng.
 16. Nhà tài trợ không thu bất kỳ khoản phí nào từ thí sinh tham dự cuộc thi Vô Địch Forex Việt Nam 2020. Thí sinh có thể tham gia cuộc thi hoặc không một cách tự nguyện.
 1. MARGIN CALL VÀ ĐỘ THANH KHOẢN CỦA VỊ THẾ GIAO DỊCH

Thí sinh phải tìm hiểu kỹ những quy định xử lý bắt buộc, nộp tiền bổ sung, tài khoản trong giai đoạn báo động mà nhà môi giới Axi Trader quy định.

Margin ban đầu cho các vị thế mới và ký quỹ duy trì cho các vị thế hiện tại phải được duy trì theo các yêu cầu được ủy quyền của nhà môi giới, có thể được điều chỉnh theo thời gian mà không cần thông báo trước. Thí sinh đăng ký có thể nộp tiền bổ sung cho bất kỳ lý do, bao gồm để đáp ứng margin call. Các khoản tiền nộp thêm sẽ được thêm vào khoản ký gửi ban đầu để tính tổng số tiền ký quỹ.

 1. KẾT THÚC THAM GIA

Nếu tổng vốn chủ sở hữu trong tài khoản thí sinh vào bất kỳ lúc nào giảm xuống dưới mức thanh lý của nhà môi giới quy định, nhà môi giới có thể thanh lý bất kỳ và tất cả các vị thế mở và tạm ngừng giao dịch. Một tài khoản mới có thể được thiết lập với số tiền mới bất cứ lúc nào tùy thuộc vào tài khoản để tính toán hiệu suất như được chỉ định trong mục 1.

 1. SỰ QUYẾT ĐỊNH NHỮNG TOP TRADER

Các nhà giao dịch hàng đầu cho các danh hiệu như được chỉ định trong mục 3 sẽ được quyết định dựa trên cơ sở lợi nhuận ròng. Tất cả các vị thế sẽ được đánh dấu vào thị trường vào ngày kết thúc kinh doanh tức là ngày 31 tháng 12 năm 2020 để xác định số dư cuối cùng của từng tài khoản, cho mục đích tính kết quả Vô Địch Forex Việt Nam 2020.

Tổng lợi nhuận là lợi nhuận sau khi đã trừ những khoản phí mà nhà môi giới đã thu (swap, spead…). Tổng vốn đầu tư là tổng hết những số tiền đã nộp.

Tỷ lệ lợi nhuận cho tất cả các danh hiệu sẽ được tính bằng cách lấy Equity kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 trừ tổng số tiền được nộp vào và chia cho tổng số tiền được nộp vào. Chỉ những người có lợi nhuận mới đủ điều kiện nhận cúp.

Trong trường hợp, ba người đứng thứ hạng cao nhất, nhưng tổng lợi nhuận của mỗi người đều dưới ngưỡng 30% và lớn 10%, thì mỗi người sẽ được nhận giải thưởng khuyến khích trị giá 1000 USD/giải. Nếu ba người đứng thứ hạng cao nhất có lợi nhuận dưới !0% và lớn hơn 0%, thì sẽ nhận giải an khuyến khích trị giá 200 USD/giải

 1. SỬ DỤNG VÔ ĐỊCH FOREX VIỆT NAM 2020 CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO

Thí sinh đăng ký sẽ không sử dụng thương hiệu (hoặc tương tự) của Vô Địch Forex Việt Nam 2020 cho mục đích quảng cáo trừ khi được nhà tài trợ chấp thuận trước bằng văn bản. Nếu thí sinh vi phạm quy định này, thí sinh có thể bị loại khỏi việc tranh Vô Địch Forex Việt Nam 2020 hoặc Vô Địch Forex Việt Nam 2020 trong tương lai theo quyết định của nhà tài trợ. Nếu nhà tài trợ phát hiện vi phạm, thí sinh đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và thiệt hại pháp lý mà nhà tài trợ phải chịu để thực thi điều khoản này và, nếu có thể, hãy hoàn trả lại cho nhà tài trợ bất kỳ khoản thưởng nào được nhận sau khi đã bồi thưởng thiệt hại.

 1. GIAO DỊCH TRÌ HOÃN, GIÁN ĐOẠN

Nhà tài trợ và nhà môi giới được ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc chấp nhận hoặc lỗi đặt lệnh do sự cố hoặc lỗi đường truyền, máy tính (phần cứng, phần mềm hoặc giao diện) hoặc cho bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự kiểm soát.

 1. ĐỘC LẬP

Thí sinh đăng ký đồng ý bồi thường cho nhà tài trợ, nhà môi giới được ủy quyền nếu gây tổn hại quyền lợi cũng như uy tín, tổn thất, thiệt hại, chi phí, kể cả phí luật sư, do bất kỳ điều khoản nào phát sinh từ vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này, giao dịch trong (các) tài khoản của thí sinh hoặc hành động pháp lý do thí sinh đưa ra và xét xử theo hướng có lợi cho nhà tài trợ, nhà môi giới được chỉ định.

 1. ĐĂNG KÝ, HỦY BỎ VÀ CHẤP NHẬN

Nhà tài trợ có quyền sửa đổi thời gian giao dịch, hoãn ngày bắt đầu hoặc hủy bỏ Vô Địch Forex Việt Nam 2020 nếu xác định rằng hành động đó là hợp lý hoặc cần thiết. Thỏa thuận này sẽ không được coi là chấp nhận cho đến khi được nhà tài trợ chấp thuận. Nhà tài trợ và IB ủy quyền, theo quyết định riêng của họ, có thể từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào vì bất kỳ lý do gì và hoàn trả lại cùng với tất cả các khoản tiền được ký quỹ.

Nếu thí sinh dùng những biện pháp kỹ thuật can thiệp vào nền tảng giao dịch của nhà môi giới và bị nhà môi giới cấm giao dịch. Nếu điều này xảy ra, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm và có thể bị ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.