Blog

Hãy thể hiện bản lĩnh của mình qua cuộc thi Vô Địch Forex Việt Nam 2021

Posted by:

Không quan trọng bạn đã trade Forex bao nhiêu năm, miễn bạn tự tin với hệ thống giao dịch của mình, thì hãy thể hiện bản linh qua cuộc thi Vô Địch Forex Việt Nam. Nếu bạn may mắn vượt qua những anh tài khác trong cuộc thi, bạn xứng đáng được mọi người tôn vinh là nhà vô địch Forex Việt Nam năm 2020.

Vì sao cuộc thi Vô Địch Forex Việt Nam sẽ mang lại cho bạn vinh dự lớn ? Vì cuộc thi này được xây dựng trên những tiêu chuẩn giao dịch của thế giới mà tôi có dịp thử thách trong năm 2018. Tôi đã đạt vị trí Á Quân Thế Giới năm 2018. Sau khi chiến thắng cuộc thi này, tôi được vinh dự mời tham dự vào hàng ngũ những trader xuất sắc nhất thế giới, được vinh dự đứng vào hàng ngũ tài năng cùng với những tên tuổi huyền thoại như Larry  Williams, Michelle Williams, Chuck Hughes, John Holsinger…

Với những khát khao đó, tôi mong muốn hội tựu những anh tài trên lãnh thổ Việt Nam để cùng tôn vinh những tài năng giao dịch Forex.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.